โลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้าย

ชีวิตยังต้องเดินต่อด้วยหน้าที่และภารกิจ ทั้งที่ดวงใจนั้ …